• 2020-03-24 08:44:58
  • ព័ត៌មាន

មកស្គាល់ឈ្មោះស្នងការនគរបាល តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

  • 2020-03-24 08:44:58
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាងក្រោមនេះគឺជា សមាសភាព ស្នងការនគរបាលរាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនូវលេខទំនាក់ទំនង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងដោះស្រាយបញ្ហាចាំបាច់ និងទាន់ពេលវេលា។

សូមមើលសមាសភាពខាងក្រោម៖​

ប្រភព ៖ ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្តាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ ៖ Art

មតិយោបល់