• 2019-10-16 01:04:09
 • ព័ត៌មាន

មកស្គាល់ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំង ១០ ដំណើរការបានយូរជាងគេក្នុងពិភពលោក

 • 2019-10-16 01:04:09
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខណៈ​ពេល​ដែល​ឧស្សាហ៍កម្ម​វិស័យ​ទេសចរ​ កាន់​តែ​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​កាន់​តែ​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់។ ការ​វិវត្តន៍​ទៅ​មុខ​នេះ តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទៅ​តាម​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន។ ជាក់​ស្ដែង​ ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរ​ជា​ច្រើន កំពុង​មាន​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​តម្លៃ និង​សេវាកម្ម។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំង ១០ ដំណើរការបានយូរជាងគេក្នុងពិភពលោក ៖

១. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ KLM

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩១៩
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩២០

២. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Avianca

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩១៩
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ១៩១៩

៣. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២០

៤. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aeroflot

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៣
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩២៣

៥. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Czech Airlines (CSA)

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៣
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩២៣

៦. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Finnair

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៣
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩២៤

៧. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Air Lines

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៤

៨. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Serbia

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៧

៩. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Iberia

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩២៧
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩២៧

១០. ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways

 • បង្កើតក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩១៩
 • ដំណើរការជើងហោះហើរដំបូង ៖ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩១៩

ប្រភព៖ CNN ប្រែ​សម្រួល៖ រ័ត្ន

មតិយោបល់