• 2020-04-08 05:51:07
  • ព័ត៌មាន

ក្រសួងពន្យារពេលប្រលងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២

  • 2020-04-08 05:51:07
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួងបានធ្វើកំណែទម្រង់លើការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៩) និង ការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ថ្នាក់ទី១២) ដោយក្រសួងនឹងជម្រាបអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងនៅពេលក្រោយ៕

សូមអានលំអិតខាងក្រោម ​៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងអប់រំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ ៖ Art

មតិយោបល់