• 2018-11-29 14:34:14
  • ព័ត៌មាន

ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភ័ណ្ឌ​ពិភពលោក

  • 2018-11-29 14:34:14
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក។

នា​អំឡុង​ពេល​ជាង​មួយ​ម៉ោង​មុន​នេះ ល្ខោន Khon ថៃ ត្រូវ​បាន​អង្គការ​ UNESCO សម្រេច​ជា​ផ្លូវ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភ័ណ្ឌ​អរូបីយ​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ។

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ សេចក្ដី​សម្រេច​មួយ​នេះ ធ្វើ​ឡើង​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​អង្គការ​ដដែល​បាន​យល់​ព្រម​បញ្ចូល​ល្ខោន​ខោល​ខ្មែរក្នុង​បញ្ជី​ខាង​លើ។

ខាងក្រោម​ជាបណ្ដារូបភាពមួយចំនួនអំពី ល្ខោន Khon របស់ប្រទេសថៃ៖៕

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៤
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៤
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ថៃ ឆ្នាំ២០១០

ប្រភព៖ UNESCO ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី

មតិយោបល់
អត្ថបទពេញនិយម