• 2019-11-16 00:15:00
  • ព័ត៌មាន

គួរតែដឹង៖ ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជាមានគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេសមានចំនួនប៉ុន្មាន!

  • 2019-11-16 00:15:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ នេះព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាមានគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត មានចំនួនសរុបរហូតដល់ ៦០៨ កន្លែង។ ក្នុងនោះចែកចេញជា៣ប្រភេទ ១. រមណីដ្ឋាន ធម្មជាតិ កែច្នៃ ប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ កសិ-ទេសចរណ៍មាន ២៧៩កន្លែង ២. សហគមន៍ទេចរណ៍ និងសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍មាន ៧៩កន្លែង ៣. កន្លែងដែលមានសក្តានុពលផ្នែកធម្មជាតិ កែច្នៃ វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌-ប្រវត្តិសាស្ត្រ វត្តទេសចរណ៍ មាន ២៥០កន្លែង

ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ខេត្តព្រះវិហារ

រមណីយដ្ឋានមាន ២៧៩កន្លែងបែងចែកចេញជា ៧ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិមាន ១០១កន្លែង ២. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍កែច្នៃមាន ២៧ន្លែង ៣. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិកែច្នៃមាន ២៣កន្លែង *៤. រមណីយដ្ឋានទេចរណ៍វប្បធម៌មាន ១៩កន្លែង ៥. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមាន ៥៨កន្លែង ៦. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រមាន ៣១កន្លែង និង ៧. រមណីយដ្ឋានបែប កសិ-ទេសចរណ៍មាន ២០កន្លែង

ទិដ្ឋភាពមើលពីលើភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារ

សហគមន៍មាន ៧៩កន្លែង បែងចែកចេញជា២៖ ១. សហគមន៍ទេសចរណ៍មាន ១៣កន្លែង និង ២. សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍មាន ៦៦កន្លែង

ភ្ញៀវជាតិកំពុងលោតទឹកលេងនៅបឹងយក្សលោមខេត្តរតនគិរី

កន្លែងដែលមានសក្កានុពលទេសចរណ៍មានសរុប ២៥០កន្លែងក្នុងនោះមាន៖ បែបធម្មជាតិមាន ៨១កន្លែង កែច្នៃមាន ១៩កន្លែង វប្បធម៌មាន ២០កន្លែង ប្រវត្តិសាស្ត្រ ១៣កន្លែង វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមាន ១៣កន្លែង និងវត្តទេចរណ៍មាន ១០៤វត្ត

អត្ថបទ៖ លន ហ្សាឌីណា

មតិយោបល់