• 2020-05-15 04:24:54
 • ព័ត៌មាន

ការគ្រប់គ្រងវិបត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម អំឡុង​ការ​វាយលុក​នៃជំងឺកូវីដ១៩

 • 2020-05-15 04:24:54
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

តើម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីត ១៩?

វាជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេស ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីត ១៩ ដោយសារ​ភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើនបានកើតឡើង។

សំណួរសួរថា “តើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មគួររៀបចំខ្លួនយ៉ាងណា?”

អត្ថបទ​នេះ នឹងបង្លាញពីវិធី​មួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តពេលមានវិបត្តិ ដើម្បីការពារ​ទាំង​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមការងារ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន។ យើង​នឹង​បង្ហាញ​​រឿង ៣ ដែលអ្នកគ្រប់គ្រង ត្រូវផ្តោតលើ៖ ទី១ លំហូរសាច់ប្រាក់ ទី២ ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក និងទី៣ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

១. លំហូរសាច់ប្រាក់

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានមើលឃើញពីសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទេពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីចាប់ផ្តើម! ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការលក់រាយ ឬអាហារ អ្នកប្រហែលជាបានចាប់ផ្តើមឃើញការលក់របស់អ្នកចុះថយ។ ប្លុកនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវរឿងពីរដែលត្រូវធ្វើ៖

 • រក្សាទុកខ្សែខាងលើ (ចំណូល)៖

ដូចជាការចាប់ផ្តើមធ្វើការដឹកទំនិញ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលជួយអ្នកលក់កាន់តែច្រើនដល់មនុស្សដូចមុន ឬលក់សេវាកម្ម / ផលិតផលដូចគ្នាទៅមនុស្សផ្សេងទៀត។

 • បន្ថយខ្សែខាងក្រោម (ចំណាយ)៖

ការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួល ចរចាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងម្ចាស់ផ្ទះ ឬដី ដែលអ្នកជួល​ជាដើម។

គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ថានៅពេលណាជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវ​បញ្ចប់ ហើយនៅពេលណាអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមមានលក្ខណៈធម្មតាវិញ ដូច្នេះវិធានការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវធានាប្រាក់បំរុងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ១ ត្រីមាស (៣ ខែ) សម្រាប់រាល់ការចំណាយរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបានទេដូច្នេះត្រូវធានា លំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកអាចគ្របដណ្តប់រាល់ការចំណាយសំខាន់ៗរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៣ ខែបន្ទាប់។

ហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ៧៥% ឬច្រើនជាងនេះ។ នេះមានន័យថាការសន្ទនាដ៏លំបាកជាច្រើនជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងការចរចាជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកនឹងត្រូវធ្វើឡើង ដែលនាំយើងទៅរកការចំណាយខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងក្រុមរបស់អ្នក។

២. ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក

មិនមានវិធីងាយស្រួលក្នុងការនិយាយរឿងនេះទេប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាដ៏លំបាកក្នុងទីផ្សារការងារដោយសារគ្មានការរើសបុគ្គលិកនិងការបិទក្រុមហ៊ុនដូច្នេះវាប្រសើរសម្រាប់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងមុនជាសជាងការអត់ការងារ។

ប៉ុន្តែនេះមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលេសដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ខែ ហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកព្រមជាមួយនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកដើម្បីមើលពីចំណុចដូចខាងក្រោម៖

 • តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតប្រាក់ចំណូល?

 • តើអ្នកណាកំពុងជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យទៅដល់កន្លែងដែលវាត្រូវទៅ?

 • តើអ្នកណាធ្វើបានល្អ?

 • តើអ្នកណាមានគ្រួសារហើយកំពុងត្រូវការសាច់ប្រាក់?

យើងសូមណែនាំយ៉ាងខ្លាំងនូវការកាត់បន្ថយថវិកាដោយកាត់បន្ថយភាគរយសរុបមុន បន្ទាប់មកគណនាការថយចុះភាគរយខុសគ្នាក្នុងសមាជិកក្រុមដោយផ្អែកលើការពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ពួកគេដើម្បីឈានដល់កំរិតភាគរយសរុបនោះ។

នេះជាឧទាហរណ៍ៈ ការកាត់បន្ថយការបើកប្រាក់ខែ ៣០% ឬពី ១០០០ដុល្លារ មកនៅត្រឹម ៧០០ ដុល្លារ។ ឥឡូវនេះយើងដឹងថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលសរុបចំនួន ៣០០ដុល្លារ ហើយបានដំណើរការការវាយតម្លៃរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកថាតើអ្នកណាបានបំពេញការងារហើយអ្នកណាត្រូវការថវិការចាំបាច់។ ផ្អែកលើព័ត៌មាននោះយើងបានសំរេចចិត្តកាត់បន្ថយសរុបចំនួន ១៥០ដុល្លារពីអ្នកគ្រប់គ្រង ១០០ដុល្លារពីអ្នកប្រតិបត្តិ និង ៥០ដុល្លារពីប្រាក់ខែថ្នាក់ និងប្រាក់ខែឯកសារ សរុបគឺ ៣០០ដុល្លារក្នុងការកាត់បន្ថយដើម្បីឈានដល់ ៧០០ដុល្លារ។

សូមចងចាំថាវាជាការប្រសើរក្នុងការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវជាងធ្វើរឿងស្មើភាព។ ប្រសិនបើអ្នកដកប្រាក់ ៣០% ស្មើគ្នាពីប្រាក់ខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា អ្នកនឹងផ្តល់ផលលំបាកជាខ្លាំងដល់អ្នកដែលពិតជាត្រូវការលុយ ហើយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលអាចទទួលយកការកាត់ប្រាក់ខែនេះបាន រឺអ្នកដែលមិនបានបំពេញការងារ។ យើងសូមណែនាំឱ្យចំណាយពេលដើម្បីពិនិត្យមើលសមាជិកក្រុមនីមួយៗស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះគឺជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញក្រុមរបស់អ្នកថាតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការធ្វើជាមនុស្សនិងសម្រាប់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងអាចនាំឱ្យមានការកាត់ប្រាក់ ៣០ ដុល្លារពីប្រាក់ខែ ១៥០០ ដុល្លាររបស់ពួកគេ សម្រាប់អ្នកបោសសំអាតពីប្រាក់ការកាត់ប្រាក់ ៣០ ដុល្លារពីប្រាក់ខែ ១៣០ ដុល្លាររបស់ពួកគេ។

៣. ភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

អតិថិជនរបស់អ្នកគឺដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរ ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា “ការភ័យខ្លាច”។

ពួកគេកំពុងស្វែងរកម៉ាកនិងក្រុមហ៊ុនដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ឆ្លើយតបរហ័សនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ។ នេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ម៉ាកជាច្រើនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកឆ្លៀតឱកាសនិយមឬប្រតិបត្តិករខ្លាំង។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រតិបត្តិករខ្លាំង។

ដើម្បីសន្សំប្រាក់ ឬបង្កើនខ្សែខាងលើ (ចំណូល) អ្នកត្រូវផ្តោតលើរឿងទាំង ៣ នេះ៖

 • គ្រោងការណ៍ភាពស្មោះត្រង់៖

ផ្តល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនរបស់អ្នកជាមួយនឹងការបញ្ជុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញឬពិន្ទុសម្រាប់ការបន្តអាជីវកម្ម (សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់គំនិតល្អ ៗ មួយចំនួនទៀត)

 • ឌីជីថល / អេឡិចត្រូនិច៖

ប្រជាជននៅតែត្រូវការរបស់ចាំបាច់និងរបស់របរគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬសម្រាប់រក្សាអារម្មណ៍របស់គេឱ្យនៅ“ ធម្មតា” ។ វិនិយោគលើគេហទំព័រល្អ រៀបចំមាតិកា និងបង្ហោះវាលើបណ្តាញសង្គម! ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្ន៖ ធ្វើការលើម៉ាករបស់អ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយសំលេងរំខានខណៈដែលអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតនឹងផ្តោតលើទីផ្សារឌីជីថលដើម្បីជំនួសឱ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងហាង។

 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងច្បាស់លាស់ និងទំនួលខុសត្រូវ៖

ពិនិត្យគុណភាពប្រភពព័ត៌មានរបស់អ្នក! បណ្តាញព័ត៌មានដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាទូទៅឱ្យតម្លៃលើភាពត្រឹមត្រូវលើភាពទាន់ពេលវេលាហើយនឹងពិនិត្យមើលព័ត៌មានប្រភពរបស់ពួកគេទ្វេដងមុនពេលចេញផ្សាយ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីត ១៩ ឬអំពីការបញ្ជុះតម្លៃនិងកម្មវិធីរបស់អ្នកសូមគិតថា ‘តើនេះជាគំនិតល្អដែរឬទេ” មុនពេលផ្សព្វផ្សាយ។ អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងអោយតម្លៃទៅលើហេតុផលដែលល្អ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការអានដំបូងគួរតែផ្តល់នូវជំហានល្អៗ សម្រាប់អង្គភាពរបស់អ្នកដូច្នេះត្រូវចាំថារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ អនុវត្តអនាម័យល្អនិងដឹកនាំអង្គការរបស់អ្នកដោយការយល់ចិត្តនិងអាណិតអាសូរនៅពេលនេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវការវាជាងពេលណាៗទាំងអស់។

សម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានពិនិត្យពិច័យលើជំងឺកូវីត ១៩ និងវិធីអនុវត្តការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គម (ដែលយើងនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតនាពេលឆាប់ៗនេះ) សូមទស្សនា Flatten the Curve សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តើមានអ្វីដែលយើងមិនបានលើកឡើង ឬអ្នកមានសំណួរអ្វីផ្សេងទេ? សូមបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកដោយសេរីភាពក្នុងខមមិន ឬផ្ញើសារដោយផ្ទាល់សម្រាប់ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់មួយចំនួនសម្រាប់អង្គភាពរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងវិបត្តិ ឬជំងឺកូវីត ១៩ យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយអ្នក!

ដកស្រង់ពី៖ The Idea Consultants

អត្ថបទ៖ Borja Barreras

មតិយោបល់