• 2015-04-03 17:50:11
  • ការអប់រំ
ទ្រឹស្ដី​ដឹក​នាំ​ពី​​លោក សោម សម្បត្តិ ​ក្មេង​​​កំព្រា​រៀន​ថ្នាក់​ទី​៦​​រហូត​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​ខ្លួន ទ្រឹស្ដី​ដឹក​នាំ​ពី​​លោក សោម សម្បត្តិ ​ក្មេង​​​កំព្រា​រៀន​ថ្នាក់​ទី​៦​...
  • 2015-04-03 17:50:11
  • ការអប់រំ

មាន​ប្រវត្តិ​ជា​ក្មេង​កំព្រា​​តាំង​ពី​កុមារ​​​លោក ​សោម សម្បត្តិ ​រៀន​បាន​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៦។ ​​លោក​ធ្លាប់​ធ្វើ​ការ​ងារ​ជា​​អ្នក​​បក​ប្រែ​ភាសា​អង់​គ្លេស​​និង​ថៃ​​​​ ​ហើយ​​​​​ប្ដូរ​ទៅ​ជា​​​​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​ប្រាក់​ខែ​៧០​ដុល្លារ ​រួច​ក៏​​ឡើង​ជា​​​​អគ្គនាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធ្វើ​​ការ​​​ឲ្យ​គេ។ ​​​ប៉ុន្តែ​ទី​បំ​ផុត​​​​​​​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​លោក​​បាន​​​​​ក្លាយ​ជា​​​​បុគ្គល​លេច​ធ្លោ​ម្នាក់​ក្នុង​សង្គម​អាជីវកម្ម​ គឺ​លោក​​​​ជា​ម្ចាស់​​​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​​ខ្លួន ​​ផលិត​និង​លក់​ថ្នាំ​ពណ៌​ជាតិ Cam-Paint​​​​​។