• 2020-10-09 02:17:59
  • ការអប់រំ

ប្រទេសជប៉ុន ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១

  • 2020-10-09 02:17:59
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ប្រទេសជប៉ុន ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ចំនួន២កន្លែង ដល់មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងអប់រំ ដើម្បីបន្តការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (master degree) ចំនួន២ឆ្នាំ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត (PhD) ចំនួន៣ឆ្នាំ ស្របតាមកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍ SDGs Global Leader របស់ជប៉ុន។

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស ៖

  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
  • មានបរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
  • មានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
  • អាយុក្រោម ៤០ឆ្នាំ (គិតដល់ថ្ងៃ ទី០១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (TOFEL Ibt; 80) (IELTS: 6.5)

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

មតិយោបល់
អត្ថបទពេញនិយម