• 2016-09-23 14:55:51
  • ព័ត៌មាន
៧យ៉ាង​ត្រូវ​ធ្វើ​បើ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​គោរព និង​ឲ្យ​តម្លៃ ៧យ៉ាង​ត្រូវ​ធ្វើ​បើ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​គោរព និង​ឲ្យ​តម្លៃ
  • 2016-09-23 14:55:51
  • ព័ត៌មាន

មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​គោរព (Respect) ​ក្នុង​ជីវិត។ ជា​ការ​ពិត វា​ត្រូវ​ការ​ពេល​ដើម្បី​បង្ហាញ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ស្គាល់​តម្លៃ​យើង ប៉ុន្តែ​ជាមួយ​ជំហាន​សាមញ្ញៗ​មួយ​ចំនួន អ្នក​ទទួល​បាន​ការ​ជឿជាក់​ពី​អ្នក​ដទៃ​​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។ ការ​គោរព​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់​យ៉ាង​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អ ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បង្ហាញ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ថា​ពួក​គេ​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​អ្នក អ្នក​នឹង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​ការ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ពី​ពួក​គេ​វិញ​កាន់​តែ​ច្រើន។

អត្ថបទពេញនិយម