• 2020-04-01 04:23:40
  • ការអប់រំ

គន្លឹះធ្វើឲ្យការសន្សំប្រាក់បានជោគជ័យ មាន៣ចំណុច

  • 2020-04-01 04:23:40
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

មនុស្សម្នាក់ៗ មានយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការសន្សំទៅតាមរបៀបរបស់ពួកគេ តោះឥលូវមកមើលពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីសន្សំប្រាក់ ៖

១. ដោះបំណុល ៖ ដោះបំណុលចាស់ កុំបង្កើតបំណុលថ្មី នេះបានន័យថា បានជ្រុលជាមានបំណុលហើយ ក៏ខិតខំព្យាយាមសងអោយអស់ ប៉ុន្តែហាមផ្ដាច់ គឺខ្ចីថែម ព្រោះវាមិនបានធ្វើអោយអ្នកកាន់តែមានបាននោះទេ ប៉ុន្តែវានឹងបន្ថែមការលំបាកអោយអ្នកកាន់តែច្រើន។

២. ការចាប់ផ្តើមគម្រោងសន្សំ ៖ កុំសន្សំលុយដែលសល់ពីចំណាយ ព្រោះអ្នកនិងគ្មានថ្ងៃសល់ ចូរចាប់ផ្តើមការដាក់ប្រាក់សន្សំរួច សឹមគិតពីប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយ។

៣. ការចាប់ផ្តើមគម្រោងចំណាយ ៖ គួរចាយទៅលើអ្វីខ្លះ និង គួរកាត់បន្ថយការចំនាយទៅលើអ្វីខ្លះ? ការចំណាយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាអោយតិចជាងចំណូល ព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេ ចាយសល់ថ្ងៃប្រាកដណាស់៕

ប្រភព ៖ REGIONS

ប្រែសម្រួល ៖ Art

មតិយោបល់
អត្ថបទពេញនិយម
អត្ថបទថ្មី