• 2020-02-26 10:08:39
  • ការអប់រំ

ក្រសួងអប់រំយុវជន នឹង កីឡា ៖ គ្មានការស៊ីសំណូក ឬ រត់ការដើម្បីឡើងឋានៈឬតួនាទីឡើយ

  • 2020-02-26 10:08:39
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានប្រតិកម្មឆ្លើយតបចំពោះព័ត៌មានមិនប្រក្រតី ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ការដំឡើងតំណែង តួនាទី និង កាំប្រាក់ ដែលនេះ គឺជាការចោទប្រកាន់មិនសបស្របមួយ ដែលធ្វើឲ្យ​មានផលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ នឹង ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិកអប់រំ ព្រមទាំងកិត្តិយសស្ថាប័នអប់រំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រតិកម្ម​នេះ ធ្វើ​ឡើង​តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​របស់​ក្រសួង ចុះកាលបរិច្ឆេត​ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះជាការស្រាយបំភ្លឺ នឹង ពត៌មានលំអិតរបស់ក្រសួង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖​ Art

មតិយោបល់
អត្ថបទថ្មី