• 2020-09-14 07:08:43
  • ការអប់រំ

ក្រោយភ្ជុំ ក្រសួងការងារ អនុញ្ញាតឱ្យបើក គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឡើងវិញ

  • 2020-09-14 07:08:43
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីណៃនាំ ស្តីពីការ អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្រោមឱវាទក្រសួងចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

សូមមើលសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ

ប្រភព៖ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

មតិយោបល់
អត្ថបទពេញនិយម