• 2015-10-29 15:34:12
  • សុខភាព
ដឹង​អត់ ហេតុអ្វី​បាន​សាប៊ូ​កក់ Dove Intensive Repair សក្ដិសម​សម្រាប់​សក់​ខូច? ដឹង​អត់ ហេតុអ្វី​បាន​សាប៊ូ​កក់ Dove Intensive Repair សក្ដិសម​សម្រាប់​ស...
  • 2015-10-29 15:34:12
  • សុខភាព

សក់​ជា​ចំណែក​មួយ​ជួយ​លើក​សម្រស់ ប្រសិនបើ​សក់​យើង​ខូច មិន​ស្អាត ច្បាស់​ជា​មាន​កង្វល់​ជាក់​ជាមិនខាន។ កាលពី​អត្ថបទ​លើក​មុន យើង​បាន​និយាយ​អំពី​មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​សរសៃសក់​ខូច ដើម្បី​ឲ្យ​មិត្ត​យុវវ័យ​ដែល​មាន​បញ្ហា​សក់​ខូច​អស់​កង្វល់​ និង ​បាន​ដឹង​ច្បាស់​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​សាប៊ូ​សក់ Dove Intensive Repair នៅថ្ងៃនេះ Sabay មាន​កិច្ច​សម្ភាស​ខ្លី​មួយ​ជាមួយ​នឹង​ លោកស្រី សំ សុជាតា ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ របស់​ផលិតផល​ដូហ្វ នៅ​ក្រុមហ៊ុន​យូនីលីវើ  ។

អត្ថបទពេញនិយម
អត្ថបទថ្មី