• 2019-01-05 06:47:00
  • ការអប់រំ
​​ការ​​សិក្សា៖ អ្នក​​​​​​កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​​​​​​​​​ជីវភាព​លំបាក​ មាន​គុណ​​សម្បត្តិ​​​​​ ៥ យ៉ាង​​​លើស​ពី​មនុស្ស​​​​​ទូទៅ ​​ការ​​សិក្សា៖ អ្នក​​​​​​កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​​​​​​​​​ជីវភាព​លំបាក​ មាន​គ...
  • 2019-01-05 06:47:00
  • ការអប់រំ

​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​គិត​ថា​​ អ្នក​កើត​​ក្នុង​​វង្សត្រកូល​​ដែល​​មាន​ជីវភាព​ក្រ​លំបាក គឺ​​​តែង​​តែ​រង​របួស​​​ផ្លូវ​​ចិត្ត​​​​​ និង​​ខ្វះ​​ទំនុក​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​​បើ​តាម​ការ​​សិក្សា​​ស្រាវជ្រាវ​​របស់​អ្នក​​វិទ្យាសាស្រ្ត​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​​​​​​ពួក​គេ​​​មាន​គុណ​សម្បត្តិ​​ច្រើន​ លើស​​​​ពី​​មនុស្ស​ទូទៅ។​