• 2020-10-27 03:43:34
  • ការអប់រំ

ហានិភ័យណាស់! ដើរចូលបន្ទប់ប្រឡង ឃើញបែបៗហ្នឹងអី

  • 2020-10-27 03:43:34
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីទប់ស្កាត់ការលួចចម្លង ដែលត្រូវ បានអនុវត្ត ចំពោះសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួន នៅក្នុងថ្ងៃប្រឡង។

អ្វីដែលកូនសិស្សខ្លាចបំផុត គឺពេលប្រឡង មិនខុសពីអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនខ្លាចនោះគឺសិស្សលួចចម្លង ក្នុងពេលប្រឡងនោះទេ ក្រោមហេតុផលទាំងនេះ ទើបមានការបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការចម្លងរបស់សិស្ស នៅក្នុងពេលប្រលង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

អត្ថបទ៖​ Art

មតិយោបល់